Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 19 czerwca o przeznaczeniu 27,9 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego łącznie 125,1 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 5 zł na akcję, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało podziału zysku netto za 2018 rok w wysokości 125 047 737,82 zł: dywidenda - 27 901 335,00 zł, kapitał rezerwowy - 97 146 402,82 zł. Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 5,00 zł brutto" - czytamy w projekcie uchwały.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) ma być 1 lipca 2019 roku, a terminem wypłaty dywidendy 16 lipca 2019 roku, wynika także z projektu.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 3 956,69 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)