Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Tower Investments zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1 zł brutto na akcję, podała spółka.
"Na dywidendę przeznacza się kwotę w wysokości 1 533 684 zł. Liczba akcji objętych dywidendą na dzień podjęcia uchwały wynosi 1 533 684. Dzień dywidendy ustalono na 27 sierpnia 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 12 września 2019 r." - czytamy w komunikacie.
W związku z prowadzonym przez spółkę programem skupu akcji własnych, ewentualna zmiana do dnia dywidendy liczby akcji własnych posiadanych przez spółkę spowoduje odpowiednie zmniejszenie wskazanej powyżej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy, zaznaczono także.
Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.
(ISBnews)