ATM Grupa miała 7,49 mln zł zysku netto, 8,69 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.


Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - ATM Grupa odnotowała 7,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej i zaniechanej w I kw. 2019 r. wobec 7,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 8,69 mln zł wobec 7,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji sięgnęły 55,21 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 58,27 mln zł rok wcześniej.
"Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej ATM Grupa jest produkcja telewizyjna i filmowa. W pierwszym kwartale 2019 roku przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów wyniosły w tym segmencie 39 718 tys. zł, co stanowi 72% przychodów ze sprzedaży ogółem. W porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów ukształtowały się na zbliżonym poziomie (spadek o 0,3%, tj. 128 tys. zł). W pierwszym kwartale realizowano kolejne odcinki seriali 'Pierwsza Miłość', 'Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny', 'Policjantki i Policjanci', 'Lombard - życie pod zastaw', a także rozpoczęto zdjęcia do trzeciego sezonu serialu „Wataha". Segment produkcji telewizyjnej odnotował w analizowanym okresie zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto na zbliżonym poziomie jak w pierwszym kwartale 2018 roku" - wymieniono w raporcie.
Do końca I kwartału 2019 r. na 31 antenach można było oglądać 38 produkcji ATM Grupa, podano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 3,76 mln zł wobec 3,27 mln zł zysku rok wcześniej.
ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)