NanoGroup miało 132,57 tys. zł straty netto, 79,15 tys. zł zysku EBIT w I kw.


Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - NanoGroup odnotowało 132,57 tys. zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 822,98 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 79,15 tys. zł wobec 24,93 tys. zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 211,5 tys. zł w I kw. 2019 r. wobec 4,25 tys. zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 115,25 tys. zł wobec 571,23 tys. zł straty rok wcześniej.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju.

(ISBnews)