Wasko miało 1,22 mln zł straty netto, 1,41 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.


Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Wasko odnotowało 1,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 1,41 mln zł wobec 2,15 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,32 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 53,53 mln zł rok wcześniej.
"W I kwartale bieżącego roku zaczynają być widoczne efekty realizacji projektów infrastrukturalnych, do których grupa przygotowywała się w trakcie poprzednich kwartałów. Wzrost sprzedaży w tym obszarze przekłada się na poprawę skonsolidowanych wyników grupy kapitałowej. Zysk brutto ze sprzedaży jest wyższy o 1 mln zł niż w okresie porównywanym. Pozytywny wpływ na wyniki ma również wzrost przychodów w obszarach systemów informatycznych, w tym systemów wspomagania zarządzania" - czytamy w raporcie.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 2,89 mln zł wobec 2,89 mln zł straty rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 319,3 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)