Eko Export miał 0,44 mln zł zysku netto, 0,73 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.


Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Eko Export odnotował 0,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem wyniosła 0,26 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 0,73 mln zł wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,59 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 8,09 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 0,62 mln zł wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej.
Eko Export S.A. jest czołowym producentem mikrosfery w Europie. Dzięki swym specyficznym cechom mikrosfera znajduje szerokie zastosowanie, przede wszystkim w branżach motoryzacyjnej, energetycznej, budowlanej i w produkcji tworzyw sztucznych. Spółka importuje surowiec głównie z Rosji, Kazachstanu i Polski. Po przetworzeniu w zakładzie produkcyjnym w Bielsku-Białej kieruje blisko 100% produkcji na eksport, głównie do Europy i Stanów Zjednoczonych. Od 2010 r. spółka notowana jest na głównym rynku GPW.
(ISBnews)