Jak poinformowała Katarzyna Kownacka z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), pierwszy nabór jest adresowany do firm z powiatu brzeskiego, namysłowskiego, nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego, które chcą inwestować w energooszczędne technologie produkcji. Podlegające pod samorząd województwa OCRG ma na ten cel 18,7 mln zł.

O dotację na poprawę efektywności energetycznej mogą się starać mikro, małe i średnie firmy. Warunkiem jej otrzymania jest posiadanie audytu energetycznego albo założenie jego przeprowadzenia w ramach projektu. Dodatkowo punktowane będą wnioski tych firm, w których oszczędność energii po realizacji projektu ma wynieść powyżej 60 proc. - nie dostaną wsparcia te, w których ta oszczędność ma być niższa niż 25 proc.

W drugim naborze adresowanym do podmiotów ekonomii społecznej, o wsparcie mogą się ubiegać spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą. Dotacje mogą być przeznaczone np. na zakup nowoczesnych maszyn i sprzętu do produkcji, które posłużą wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług; ale też np. na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych lub na inwestycje w rozwój, zwiększające skalę czy zasięg działalności. Do podziału jest 5,7 mln zł.

OCRG zaznacza, że dofinansowane mogą być przedsięwzięcia podmiotów działających dla osiągnięcia m.in. celu społecznego, które wypracowany zysk przeznaczają na swoją działalność, a nie dzielą między wspólników czy udziałowców. Maksymalne wsparcie jednego projektu może wynieść do 800 tys. zł.

Pieniądze na wsparcie pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-20. Na wnioski w obydwu naborach OCRG czekać będzie od 1 do 8 lipca.