"Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w kwietniu 2019 wyniósł 19 068 mln euro (19 mld 68 mln euro - PAP). Zmniejszył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla marca o 3,0 proc., w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastu miesiącami wzrósł o 8,2 proc. Wielkość eksportu w maju może okazać się niższa w stosunku do wypracowanej w kwietniu" - przewiduje KIG.

Organizacja tłumaczy, że kwiecień to miesiąc, w którym działalność eksportowa zazwyczaj ulega osłabieniu, a dzieje się tak z dwóch powodów. "Pierwszym jest dostępny czas pracy – często krótszy niż w marcu. Przekłada się to na niższą produkcję. Drugim jest wygaszanie zamówień po doskonałym zazwyczaj marcu, kiedy to handel intensyfikuje zakupy potrzebne do wprowadzenia kolekcji wiosenno-letniej, a przemysł forsownie kupuje surowce, półprodukty i komponenty potrzebne do produkcji. Kwiecień na tle marca wygląda więc +blado+" - oceniono.

Jak dodano, wyniki przemysłu oraz handlu hurtowego wskazują, że tegoroczna korekta sprzedaży eksportowej w kwietniu będzie minimalnie płytsza od tej sprzed roku (3,0 proc. wobec 3,3 proc.). Roczna dynamika sprzedaży eksportowej mogła więc ulec lekkiemu zwiększeniu do 8,2 proc. z 7,9 proc. w marcu.

Izba wskazała, że w wynikach eksportu z ostatnich miesięcy nadal nie widać wyraźnych skutków pogorszenia koniunktury u naszych najważniejszych odbiorców, poza Niemcami. "Pytaniem pozostaje, czy upiekło nam się chwilowo, czy też tendencje w gospodarce naszej i światowej rozeszły się bardziej trwale. Wciąż dobre wyniki naszego eksportu to niezły popyt z większości krajów UE, ale również renesans eksportu do krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz nieujmowana we wcześniejszych prognozach ekspansja sprzedaży na rynki wysokorozwinięte spoza UE. Spośród tych ostatnich szczególnie dobrze prezentują się wzrosty eksportu do Kanady, Japonii i USA"- dodano.

KIG prognozuje, że w całym 2019 roku eksport wzrośnie o 7,1 proc., a w 2020 - 8,2 proc.

Krajowa Izba Gospodarcza powstała w 1990 roku i jest największą w Polsce organizacją reprezentującą przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych. (PAP)

autor: Michał Boroń