"Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać rejestracji w KDPW. Cena emisyjna obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji będzie stałe w wysokości 9,5% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału" – czytamy w komunikacie.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości emitenta o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą do wysokości 150% wartości nominalnej obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC, podano także.

"Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst" - czytamy dalej.

Legimi prowadzi internetową sprzedaż e-booków oraz czytników.