MF: Inflacja pozostanie w celu NBP, ale stopy proc. wzrosną w 2022 r.Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Średnioroczna inflacja konsumencka (CPI) wyniesie 1,8% w tym roku, a następnie przyspieszy do 2,5% w latach 2020-2022, a stopa procentowa NBP ma wzrosnąć dopiero w 2022 r., wynika z majowej aktualizacji w ytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

"W przypadku inflacji prezentowany scenariusz zakłada, że wskaźnik CPI będzie znajdował się w środku celu inflacyjnego NBP, tj.102,5" - czytamy w dokumencie.

Według najnowszych wytycznych resortu finansów, średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wyniesie w tym roku 1,7%, a w latach 2020-2022 ma wynosić po 2,2%.

Stopy procentowe NBP w ujęciu nominalnym (średnio w okresie) pozostaną na obecnym poziomie 1,5% do 2021 r., i wzrosną do 2,1% w 2022 r., założył resort finansów.

(ISBnews)