Kraków, obok Warszawy jest najbardziej rozwiniętą metropolią w Polsce – oceniają specjaliści z firmy doradczej PwC w swoim raporcie o stanie polskich miast. Według nich najważniejszymi wyzwaniami jest walka z zanieczyszczeniem powietrza i odkorkowanie ulic.

Kraków, jako jeden z 12 ośrodków miejskich, został ujęty w czwartej edycji „Raportu o stanie polskich metropolii”, opracowywanego co cztery lata. Specjaliści z PwC oceniają w nim siedem – najważniejszych według nich - kapitałów rozwojowych miast: instytucjonalno-demokratyczny, techniczny i infrastrukturalny, kultury i wizerunku, jakości życia, źródeł finansowania, atrakcyjności inwestycyjnej, ludzki i społeczny. Wnioski z części raportu dotyczącego stolicy Małopolski autorzy przedstawili podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Według nich w ciągu ostatnich czterech lat Kraków dokonał największego skoku rozwojowego spośród 12 największych miast w Polsce w siedmiu analizowanych przez PwC kapitałach.

Reklama

„Nie chodzi tu o jakiś wyścig pomiędzy metropoliami, ale o spojrzenie i wskazanie, co rozwija się dobrze, a co mogłoby szybciej” - zaznaczył główny doradca ekonomiczny PwC prof. Witold Orłowski.

Jak podkreślił, polskie metropolie są najważniejsze dla rozwoju całego kraju - według danych zebranych w raporcie PwC, w 12 miastach objętych badaniem (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin, Białystok, Rzeszów i Łódź) mieszka 6,7 mln osób, czyli 18 proc. całej ludności kraju, wytwarzając 32 proc. całkowitego PKB. Z kolei biorąc pod uwagę obszary metropolitalne ukształtowane wokół tych miast, mieszka w nich 16,1 mln osób, czyli 42 proc. całej ludności, wytwarzając 55 proc. całkowitego PKB Polski.

Dionizy Smoleń, dyrektor w zespole ds. sektora publicznego w PwC, zwrócił uwagę, że Kraków we wszystkich ocenianych kryteriach wykazał się wynikami powyżej średniej wszystkich ocenianych miast.

Wśród mocnych stron stolicy Małopolski eksperci zwracają uwagę na m.in. duży odsetek nowych mieszkań, rozbudowywaną sieć dróg ekspresowych i autostrad wokół i do miasta, wysoką aktywność społeczeństwa obywatelskiego oraz jedne z najlepszych w Polsce wykorzystanie funduszy europejskich.

„Kraków bije na głowę pozostałe metropolie pod względem kultury i wizerunku – to zasługa ogromnej popularności miasta wśród turystów krajowych i zagranicznych, dużej liczny zabytków oraz bogatej oferty kulturalnej” - zaznaczył Smoleń.

Najsłabszym z kapitałów Krakowa jest kapitał jakości życia. Zdaniem autorów raportu PwC jedną z najważniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy jest niska jakość powietrza. Na niekorzyść działa także uciążliwość ruchu drogowego, a także niskie poczucie bezpieczeństwa i porównywalnie słabsza jakość opieki zdrowotnej. Z kolei pozytywny wpływ na jakość życia ma bardzo wysoka jakość edukacji na wszystkich poziomach kształcenia oraz większy niż w innych miastach dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej.

„Pełne wykorzystanie ogromnego potencjału Krakowa będzie zależeć od szybkości i sprawności działania. Najpilniejszym wyzwaniem nadal pozostaje – mimo wielu podejmowanych działań w tym zakresie – walka ze smogiem. W obliczu rosnącej konkurencji innych regionów istotne wydaje się także wzmocnienie promocji gospodarczej całego obszaru metropolitalnego, m.in. w celu przyciągania dużych inwestorów zagranicznych” - zauważył Smoleń.

Z kolei na atrakcyjność inwestycyjną miasta wpływa najwyższa w kraju liczba studentów kierunków ścisłych i informatycznych, a także znacząca innowacyjność gospodarki, w tym rosnący od wielu lat rynek centrów usług wspólnych.

Jak wynika z najnowszych danych stowarzyszenia ASPIRE zrzeszającego największe firmy sektora SSC/BPO/IT w Krakowie, zatrudnienie w tym sektorze wynosi obecnie ok. 80 tys. osób, a do końca roku powstanie ponad 10 tys. kolejnych miejsc pracy.

Andrew Hallam, sekretarz generalny ASPIRE prognozuje, że w 2021 roku branża ta przekroczy w Krakowie granicę 100 tysięcy zatrudnionych pracowników.

„Te miejsca pracy z roku na rok stają się coraz bardziej wykwalifikowane. Dzisiaj nasza branża jest prężnie działającą częścią biznesowego ekosystemu metropolii, pozytywnie oddziałującą na małopolski rynek pracy” - zaznaczył.

Jak podkreślił Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju, Kraków jest europejską metropolią i ośrodkiem potrafiącym łączyć tradycję z nowoczesnością.

„Jesteśmy znaczącym ośrodkiem turystycznym oraz biznesowym rozpoznawalnym już na całym świecie, co potwierdza nie tylko rokrocznie zwiększająca się liczba turystów czy nowych firm przybywających do Krakowa, ale także wysokie pozycje w wielu rankingach. Jednak głównym celem dobrego zarządzania miastem pozostaje podnoszenie jakości życia jego mieszkańców, tak aby sprostać ich oczekiwaniom i potrzebom” - zapowiedział.

>>> Polecamy: Europejczycy chcą pracować cztery dni. Najmniej podoba się to... Polakom