Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Enea Operator - spółka zależna Enei - i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego podpisali umowę dotyczącą dofinansowania projektu, który zwiększy potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł (OZE), podała spółka. Wartość projektu to 34,3 mln zł, w tym 11,3 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania unijnego.
"Podpisany dokument dotyczy realizacji projektu 'Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enei Operator w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa kujawsko-pomorskiego'. Projekt dodatkowo wpłynie na poprawę warunków zasilania odbiorców na terenie województwa, wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej" - czytamy w komunikacie.
Enea Operator zrealizuje inwestycje w sieć na terenie 14 gmin województwa kujawsko-pomorskiego.
"Bardzo się cieszę, że tak ważny z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego oraz wsparcia rozwoju energetyki rozproszonej, w tym w szczególności energetyki prosumenckiej, projekt realizowany jest właśnie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Nasycenie infrastruktury automatyką zwiększy również nasze możliwości reagowania w sytuacjach kryzysowych wywołanych anomaliami pogodowymi. Tym samym po raz kolejny udowadniamy, że Enea Operator w sposób kompleksowy i proaktywny wspiera, a co istotne efektywnie realizuje założenia krajowych planów zwiększenia udziału OZE w energetyce" – powiedział wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej Marek Szymankiewicz, cytowany w komunikacie.
W ramach projektu Enea Operator przebuduje m.in. stacje elektroenergetyczne transformujące wysokie napięcie na średnie, a także stacje transformujące średnie napięcie na niskie. Projekt zakłada również proces automatyzacji sieci średniego napięcia, co znacząco usprawni możliwości zdalnego zarządzania siecią.
"Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 34,3 mln zł brutto, a wartość przyznanego dofinansowania wynosi 11,3 mln zł" - czytamy dalej.
Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
(ISBnews)