Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Ailleronu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.
"Zwyczajne walne zgromadzenie [...] postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2018 w całości, to jest w kwocie 2 792 462,33 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.
Ailleron odnotował 5,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,15 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 2,79 mln zł wobec 8,3 mln zł zysku rok wcześniej.
Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones. Skonsolidowane przychody wyniosły 117,73 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)