Prezes powiedział, że nowelizacja ustawy o KZN, która obecnie jest procedowana przez parlament, zawiera dwie ważne zmiany dla PFRN. "Z naszego punktu widzenia ta ustawa zawiera dwie kluczowe zmiany. Pierwsza to możliwość tworzenia przez Krajowy Zasób Nieruchomości spółek z podmiotami takimi jak my. Do tej pory KZN będąc w posiadaniu działki mógł z nimi zrobić stosunkowo niewiele. Albo sprzedać na przetargu, albo utworzyć spółkę z samorządem. Po nowelizacji otrzymamy możliwość tworzenia spółek z KZN i będziemy mogli korzystać z działek znajdujących się w zasobie KZN " - stwierdził Barszcz.

"Myślę, że jeszcze w tym roku PFR Nieruchomości i Krajowy Zasób Nieruchomości mogą powołać pierwszą spółkę celową do realizacji inwestycji na gruntach z zasobu KZN” - powiedział Barszcz. Prezes wyjaśnił, że co do zasady każda inwestycja wspólnie z KZN będzie wymagała założenia oddzielnej spółki celowej.

"Druga ważna zmiana to podniesienie limitów dochodowych dopłat do czynszów, dzięki czemu zdecydowanie zwiększy się grupa osób, które będę mogły z tych dopłat skorzystać" - dodał.

Prezes Barszcz przypomniał, że dzięki nowelizacji dopłaty będą udzielane, jeśli średni miesięczny dochód nie przekroczy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez GUS (wcześniej limit ten wynosił 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia GUS). Ponadto za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit ten zwiększany jest o 40 pkt. proc., a nie o 30 pkt proc. jak do tej pory. Oznacza to, że w przypadku dwuosobowego gospodarstwa limit wynosi 140 proc. przeciętnego wynagrodzenia wg GUS, a w przypadku trzyosobowego – 180 proc.

Reklama

"Z założenia dopłaty te będą przysługiwały wyłącznie osobom, które będą wynajmowały mieszkania w ramach nowych inwestycji" - dodał. Przypomniał, że aby dana inwestycja została objęta dopłatami musi spełniać kilka warunków. „Po pierwsze musi zostać ona zasiedlona 12 miesięcy od wydania pozwolenia na użytkowanie, a po drugie – mieszkania muszą zostać zasiedlone w ramach naboru prowadzonego przez gminę w oparciu o ustalone przez nią kryteria” – powiedział Barszcz. Przypomniał, że w nowelizacji KZN proponuje się wydłużenie okresu pierwszego zasiedlenia mieszkań do 24 miesięcy.

Barszcz powiedział, że obecnie w KZN znajdują się grunty, które umożliwiają zbudowanie ponad 60 tys. mieszkań. "Dodatkowo PFRN dysponuje potencjałem do wybudowania około 50 tysięcy mieszkań, już 30 tys. z nich ma zapewnione finansowanie" - dodał.

Mieszkanie plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

W ramach programu Mieszkanie Plus powstało już 867 mieszkań w Białej Podlaskiej, gminie Jarocin, Kępnie, Wałbrzychu i Gdyni. Trwa też budowa ponad 650 mieszkań w Katowicach, Jarocinie i Kępicach. W Katowicach przy ul. Górniczego Dorobku pod koniec tego roku rozpocznie się nabór najemców.

Jednym z elementów programu Mieszkanie Plus jest także program dopłat Mieszkanie na Start. W Białej Podlaskiej już ponad 100 najemców korzysta z dopłat, dzięki którym ich czynsz zmniejszył się od 100 nawet do 300 zł. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski