Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - PlayWay zawarł z Entropy Game Global Limited (Tencent) umowę na dystrybucję kolejnych gier z grupy kapitałowej na rynku chińskim, podała spółka.
Gry, których dotyczy umowa, to:
1. "Car Mechanic Simulator 2018";
2. "House Flipper";
3. "Ultimate Fishing Simulator";
4. "WoodZone", podano również.
PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.
(ISBnews)