Akcjonariusze Feerum zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.


Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Feerum zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2018 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2018 w kwocie 6 478 tysięcy złotych na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w podjętej uchwale.
Feerum odnotowało 7,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 6,48 mln zł wobec 3,55 mln zł zysku rok wcześniej.
Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r.
(ISBnews)