Umowę o dofinansowaniu tego projektu środkami UE podpisano we wtorek w Bartoszycach z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz władz województwa warmińsko-mazurskiego. Inwestycja ma m.in. poprawić dostępność polsko-rosyjskiego drogowego przejścia granicznego Bezledy-Bagriatonowsk. Będzie realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Po polskiej stronie granicy powstanie ponad 100-metrowy most przez rzekę Łynę w Bartoszycach. Ma to znacznie odciążyć jedyną istniejącą przeprawę w tym mieście. Zostanie też przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 512, skrzyżowania, chodniki, zatoki autobusowe i ścieżki rowerowe. Po rosyjskiej stronie zaplanowano remont blisko 4 km ulic w mieście Gusiew w obwodzie kaliningradzkim.

W grudniu ub. roku projekt został ostatecznie zatwierdzony przez Komisję Europejską. Zgodnie z harmonogramem, przetarg na wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót zaplanowano jeszcze w tym roku. Przedsięwzięcie ma być gotowe w 2022 r.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 obejmuje polskie regiony pomorski, warmińsko-mazurski i podlaski oraz rosyjski obwód kaliningradzki. Budżet programu wynosi ok. 62 mln euro, z czego dwie trzecie mają stanowić środki unijne, a jedną trzecią - wpłaty Rosji. Środki są przeznaczane na projekty dotyczące m.in. promocji kultury lokalnej i zachowania dziedzictwa historycznego, ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa granic oraz rozwoju transportu.

Reklama

Program Współpracy Transgranicznej jest kluczowym elementem polityki UE wobec jej sąsiadów. Jego celem jest zrównoważony rozwój obszarów przygranicznych, zmniejszanie różnicy standardu życia i rozwiązywanie wspólnych problemów. (PAP)

autor: Marcin Boguszewski