Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Dino Polska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z uchwał podjętych podczas walnego zgromadzenia.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 208 558 tys. w ten sposób, że całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.
Dino Polska odnotowało 307,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 213,6 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 208,56 mln zł wobec 139,16 mln zł zysku rok wcześniej.
Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.
(ISBnews)