Tysiące biznesowych niepowodzeń, które – przy wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – można przekuć w sukces. Taki jest cel projektu „Nowy start” ogłoszonego niedawno przez Agencję. Jego celem jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w ostatnich dwóch latach zamknęli swoją działalność gospodarczą, a jednocześnie uważają, że tamta porażka jest po prostu cennym doświadczeniem na drodze do biznesowego sukcesu. I dlatego w czasie ostatnich 6 miesięcy zdecydowali się na ponowne uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Z jedną różnicą: tym razem chcą oni maksymalnie dobrze przygotować się na biznesowe wyzwania. Takich osób jest w Polsce ponad 10 tys. – szukają one nie know-how w kwestii uruchamiania własnej działalności. Ich wiedza i doświadczenie powoduje, że tacy przedsiębiorcy szukają ekspertyzy o tym jak zbudować na tyle doskonałą firmę, by uniknąć kolejnych, biznesowych tarapatów.

– Projekt ma budżet na poziomie 15 mln zł. Dotacje te sfinansują co najmniej pięć projektów dla minimum tysiąca przedsiębiorców. Przy czym średni koszt wsparcia każdej firmy nie może przekroczyć 15 tys. zł. Jakie koszty pokryją granty? To m.in. usługi doradcze, także te z psychologami, coachingowe oraz szkolenia. Do prowadzenia projektów mogą zgłaszać się np. podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego i zatrudnienia, organizacje pracodawców i związkowe, przedsiębiorcy i inne wskazane w regulaminie konkursu. Wnioski można składać między 30 czerwca a 15 lipca tego roku za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie PARP – zaznacza Adam Banaszak, zastępca prezes PARP.

 

Pytania i odpowiedzi

„Nowy start” (dysponując dotacjami z działania 2.21 programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) funkcjonować będzie w zgodzie z założeniami Polityki Nowej Szansy, wytyczonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. „Nowy start” wpasowuje się bowiem w kompleksowe wsparcie MŚP znajdujących się w trudnej sytuacji lub mających ambicję ponownie zaistnieć w obrocie gospodarczym.

W ramach „Nowego startu” trenerzy, świadomi biznesowych doświadczeń przedsiębiorców, nie będą uczyć ich podstaw, ale pomogą im m.in. odpowiedzieć na pytanie o przyczyny porażek w biznesie. Coaching ma przygotować efektywny come back na rynek poprzez znalezienie mocnych i słabych stron oraz wytyczeniu rynkowych nisz dopasowanych do potencjału poszczególnych osób. Dlatego, w zależności od decyzji trenerów, przedsiębiorcy wezmą udział w szkoleniach w dziedzinie zarządzania, prawa, finansów czy umiejętności interpersonalnych. Następnie doradcy pomogą wracającym do biznesu przełożyć zdobytą wiedzę na praktykę w ich firmach.

– W ten sposób wydatnie zwiększymy szansę na przekucie porażki w sukces — mówi Adam Banaszak.

 

Konsultant w kryzysie

Jednocześnie PARP – w ramach inicjatywy Early Warning Europe (EWE) – oferuje pomoc firmom, które znalazły sięw obliczu kryzysu. Na skorzystanie z pomocy zdecydowało się  do tej pory ok. 600 podmiotów. O wsparcie w ramach EWE mogą ubiegać się mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek oddziaływania różnych czynników utracili możliwość płynnego prowadzenia biznesu. Inicjatywa EWE oznacza bezpośrednie wsparcie ponad 100 konsultantów, mentorów oraz doradców w kwestiach restrukturyzacji. To oni, w ramach projektu EWE, bezpłatnie i wieloetapowo pomagają przedsiębiorcom przejść przez sytuację kryzysową, zażegnać ryzyko porażki i uporać się z konsekwencjami trudnej sytuacji biznesowej. Projekt Early Warning Europe realizowany będzie do 30 listopada 2019 r.