Nagroda im. Mariana Krzaka jest przyznawana przez Związek Banków Polskich czołowym dziennikarzom finansowym w Polsce.

Równorzędną nagrodę otrzymał redaktor naczelny serwisu cashless.pl Jacek Uryniuk. Wyróżniono także dziennikarza "Rzeczpospolitej" Grzegorza Siemionczyka.

W tym roku nagrody zostały rozdane po raz dwudziesty czwarty.