Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Synektik odnotował 9,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r.obr. 2018/2019 (1 października 2018 - 31 marca 2019) wobec 9,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"Zysk netto grupy za I półrocze, oczyszczony z wpływu wydarzeń jednorazowych (zmiana sposobu prezentacji nakładów na prace badawczo-rozwojowe oraz rozpoznanie w poprzednim roku finansowym zysku na okazjonalnym nabyciu), wyniósł 10,1 mln zł i był o 7,6 mln zł wyższy od wyniku wypracowanego przed rokiem (wzrost o 304%)" - dodano w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 12,04 mln zł wobec 10,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84,76 mln zł w I poł. 2018/2019 wobec 42,43 mln zł rok wcześniej.
"Za nami kolejny udany okres, zakończony rekordowym poziomem przychodów i zysków z powtarzalnej działalności. Konsekwentna realizacja strategii rozwoju grupy, w tym postępująca dywersyfikacja oferty sprzętu medycznego, przekłada się nie tylko na atrakcyjne bieżące wyniki finansowe, ale również wzmacnia nasz potencjał dla dalszych wzrostów. Jestem przekonany, że w kolejnych kwartałach dostarczymy akcjonariuszom wielu podstaw dla inwestycyjnej satysfakcji, dalej podążając ścieżką wzrostu biznesu i jego wartości" - skomentował prezes Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.
Kluczowy wpływ na rekordowe wyniki grupy miał skokowy wzrost sprzedaży segmentu dostaw zaawansowanych technologii medycznych, rozwiązań IT oraz usług. Przychody segmentu w I półroczu 2018 roku finansowego wyniosły 74,5 mln zł i były o 126% wyższe od przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu 2017 roku finansowego. O skokowym wzroście przychodów przesądziła ekspansja grupy w obszarze dostaw sprzętu do terapii, w tym sprzedaż systemów robotycznych da Vinci, jak również bardziej efektywna utylizacja środków wspólnotowych przeznaczonych na inwestycje w sprzęt medyczny, podano także.
Prezes Synektik podkreśla, że perspektywy dla segmentu na kolejne okresy są także obiecujące.
"Z sukcesami uczestniczymy w kolejnych postępowaniach przetargowych i obserwujemy rosnące zainteresowanie naszą ofertą. Liczby mówią same za siebie. Po sześciu miesiącach podwoiliśmy wielkość sprzedaży, a już na koniec kwietnia br. suma nowych umów na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT, z terminem realizacji do końca roku 2018 finansowego, wyniosła 18,4 mln zł" - wskazał Kozanecki.
W I półroczu 2018 roku finansowego, segment radiofarmaceutyków Grupy Synektik po raz kolejny odnotował wzrost sprzedaży. Przychody segmentu zwiększyły się o 10% r/r do 10,3 mln zł. Na wzrost złożyła się rekordowa sprzedaż radiofarmaceutyków specjalnych, która zwiększyła się o 28% r/r do 3,8 mln zł.
W I półroczu 2019 roku kalendarzowego Grupa Synektik sfinalizowała drugą fazę badań klinicznych nad kardioznacznikiem – radiofarmaceutykiem wykorzystywanym do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego (MPI). Na początku kwietnia br. zakończony został okres obserwacji (tzw. follow-up) ostatniej grupy pacjentów, którym podano kardioznacznik. W toku przeprowadzonych badań nie odnotowano niepożądanych zdarzeń w związku z produktem badanym. Raport podsumowujący drugą fazę badań klinicznych, niezbędny do prowadzenia dalszych prac rozwojowych w ramach projektu, ma zostać sfinalizowany do końca czerwca 2019 r., przypomniano.
"Niezależnie od prac nad kardioznacznikiem grupa przygotowuje się do wprowadzenia w tym roku do sprzedaży dwóch nowych radiofarmaceutyków - Axumin oraz FET. Produkty te służą do diagnostyki w ramach pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) przy - odpowiednio - nowotworach prostaty oraz nowotworach mózgu i pozaczaszkowych. Wierzę, że zróżnicowanie oferty Synektik w segmencie radiofarmaceutyków ułatwi pacjentom korzystanie ze skuteczniejszej diagnostyki PET" - dodał Kozanecki.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2018/2019 wyniósł 8,8 mln zł wobec 1,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.
(ISBnews)