Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Ultimate Games podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy wysokości 1,83 mln zł, tj. 0,35 zł na akcję z zysku za 2018 rok, wynika z podjętych uchwał.
"Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 2 008 841,3 zł przeznaczyć na:
1) dywidendę dla akcjonariuszy - w kwocie 1 830 500 zł, to jest 0,35 zł na jedną akcję;
2) zwiększenie kapitału zapasowego spółki - w kwocie 178 341,3 zł" - czytamy w komunikacie.
Jako dzień dywidendy ustalono 1 lipca 2019 roku, a 5 lipca 2019 roku jako dzień wypłaty dywidendy.
"W dywidendzie uczestniczyć będzie 5 230 000 akcji spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: a) 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 230 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F" - czytamy także.
Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.
(ISBnews)