Elemental wdroży program emisji obligacji do kwoty max. 64 mln zł


Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Zarząd Elemental Holding podjął decyzję o wdrożeniu programu emisji obligacji do kwoty nie większej niż 64 mln zł, podała spółka.
"Celem emisji będzie pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności i bezpośrednie lub pośrednie refinansowanie istniejącego zadłużenia spółki z tytułu wyemitowanych obligacji serii E i F. Oprocentowanie każdej serii obligacji dla każdego okresu odsetkowego będzie stanowić roczna stopa procentowa będąca sumą odpowiedniej: marży i stopy bazowej WIBOR" - czytamy w komunikacie.
Rada nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie umowy programu emisji obligacji do powyższej kwoty oraz emisję w jej ramach jednej lub kilku serii obligacji, podano także.
"Środki na bieżącą działalność i spłatę zadłużenia pozwolą na zabezpieczenie spółki na wypadek spadku cen złomu na światowych rynkach oraz malejącą sprzedaż wyrobów stalowych. Dzięki programowi zrealizujemy także spłatę obligacji, których termin zapadalności przypada w kolejnych miesiącach. Odczuwamy ograniczenie produkcji stali w Polsce - dlatego coraz mocniej musimy skupiać się na nowych segmentach. Konkurencja w naszej branży jest wymagająca - to oznacza, że spółka musi mieć zabezpieczone odpowiednie środki finansowe. Jestem przekonany, że nasze dotychczasowe inwestycje, akwizycje i przemyślany rozrost grupy potwierdza właściwy kierunek strategicznego rozwoju" - powiedział prezes Paweł Jarski, cytowany w komunikacie.
Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,78 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)