Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Gino Rossi podjęła uchwałę w sprawie oddelegowania członka RN Marcina Szyguły do czasowego wykonywania czynności członka zarządu na okres od 24 czerwca 2019 roku do 24 września 2019 roku, podała spółka.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. Największym akcjonariuszem spółki jest CCC (90,02% akcji uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Gino Rossi sięgnęły 153,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)