Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Master Pharm zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok i przeznaczeniu 10,57 mln zł zysku netto na kapitał zapasowy, wynika zpodjętych uchwał.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki (...) postanawia przeznaczyć całość zysku netto spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 10 576 199,22 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.
W ubiegłym roku akcjonariusze Master Pharm zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 5,59 mln zł, tj, 0,26 zł brutto na jedną akcję.
Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 74,64 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)