Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 61,9 tys. ton w maju 2019 r. i była o 16% wyższa niż przed rokiem, podała spółka, prezentując wstępne dane.
"Wzrost w stosunku do maja 2018 r. o 16% dotyczył produkcji krajowej, w tym przede wszystkim produkcji katod z własnych wsadów oraz kopalni Sierra Gorda, głównie ze względu na wyższy przerób rudy. Natomiast spadek w KGHM International wynikał przede wszystkim z niższej produkcji w kopalni Robinson na skutek zmniejszenia zawartości miedzi w eksploatowanej rudzie, w części zrekompensowanego poprzez realizację wyższego wskaźnika uzysku Cu" - czytamy w komunikacie.
Produkcja srebra wyniosła 133,5 t i uległa zwiększeniu o 32% r/r. Poprawę zanotowano w KGHM Polska Miedź, podano także.
"Produkcja TPM wyniosła 19,7 tys. troz. Wzrost o 25% dotyczył zarówno aktywów polskich jak i Sierra Gorda, przy produkcji w KGHM International na poziomie porównywalnym do zrealizowanego w analogicznym miesiącu 2018 r." - czytamy dalej.
Produkcja molibdenu wyniosła 1,3 mln funtów. Zmniejszenie produkcji jest pochodną mniejszej zawartości molibdenu w rudzie w kopalni Sierra Gorda.
"W okresie od stycznia do maja 2019 r. produkcja miedzi, srebra i metali szlachetnych (TPM) Grupy KGHM kształtowała się powyżej wielkości zrealizowanych w analogicznym okresie 2018 r. Spadek produkcji molibdenu wynika z planowanej sekwencji wydobycia w Sierra Gorda (eksploatacja obszarów o niższej zawartości Mo). Produkcja miedzi, srebra, TPM oraz molibdenu w okresie pięciu miesięcy 2019 r. kształtowała się powyżej wielkości przyjętych w budżecie na ten okres" - podsumowano w komunikacie.
KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)