Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Enter Air zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 12,28 mln zł co oznacza wypłatę w wysokości 0,7 zł na akcję, wynika z uchwał.
"(...) zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 12 280 625 zł tj. w kwocie 0,70 zł na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 17 543 750" - czytamy w uchwale.
Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 5 lipca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2019 r., podano także.
Enter Air odnotował 66,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 58,39 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 19,67 mln zł wobec 10,85 mln zł zysku rok wcześniej.
Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.
(ISBnews)