Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Kruka zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie 94,7 mln zł dywidendy za 2018 rok, co stanowi 5 zł na akcję, podała spółka. Wypłata nastąpi w całości z kapitału zapasowego spółki.
"Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy spółki w wysokości 5 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy w wysokości 94 653 275 zł nastąpi w całości z kapitału zapasowego spółki. Zgodnie z uchwałą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku ustala się na 2 lipca 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2019 roku. Dywidendą objętych zostało 18 930 655 akcji Kruk" - czytamy w komunikacie.
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)