Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Livechat Software odnotował 15,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. roku finansowego 2018/2019 (1 stycznia - 31 marca 2019) wobec 12,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 18,77 mln zł wobec 15,98 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 19,92 mln zł wobec 16,67 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,42 mln zł w IV kw. r. fin. 2018/2019 wobec 22,98 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. r. fin. 2018/2019 spółka miała 57,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 48,31 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 109,3 mln zł w porównaniu z 89,43 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 74,52 mln zł wobec 63,83 mln zł rok wcześniej.
"Podsumowujemy rekordowy rok i rekordowy kwartał, w którym zanotowaliśmy lepsze wyniki niż oczekiwane przez rynek. Warto podkreślić, że w ostatnich trzech miesiącach roku nasza marża netto wróciła do poziomu ponad 50%. Finansujemy rozwój ze środków własnych, zwiększamy zespół, a równocześnie generujemy bardzo wysokie przepływy finansowe i planujemy przeznaczyć cały zysk dla akcjonariuszy zgodnie z naszą polityką dywidendową" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.
W ciągu roku spółka znacząco zwiększyła zatrudnienie, co ma się przełożyć na wzrost wyników w przyszłości. Na koniec marca pracowała z 140 osobami, wobec 84 osób rok wcześniej. Pomimo wzrostu kosztów LiveChat Software nadal utrzymywał bardzo wysokie marże. W całym roku finansowym marża EBITDA wyniosła 68,2%, marża EBIT 64,8%, a marża netto 52,4%, wskazano w informacji.
Wysokie rentowności przekładają się na zdolność generowania znaczących przepływów finansowych. W okresie styczeń - marzec przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 14,8 mln zł, a w całym roku finansowym 61,2 mln zł, dodano w komunikacie.
"Polityka dywidendowa spółki zakłada przeznaczanie dla akcjonariuszy całego zysku, pod warunkiem że nie pojawią się inwestycje, które zapewniłyby im wyższą stopę zwrotu. Od poprzedniego roku finansowego LiveChat wypłaca również zaliczki na poczet spodziewanej dywidendy. Dlatego w styczniu do akcjonariuszy trafiło już 13,905 mln zł (0,54 zł na jedną akcję) w ramach pierwszej zaliczki na poczet spodziewanej dywidendy za 2018/19 rok finansowy" - zaznaczono w informacji.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. r. fin. 2018/2019 wyniósł 56,98 mln zł wobec 48,07 mln zł zysku rok wcześniej.
Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.
(ISBnews)