Z analizy PIE wynika, że 10 proc. miast w Polsce (94) to ośrodki "z wyspecjalizowaną funkcją turystyczną". "Do tak wyodrębnionego zbioru nie weszły miasta powszechnie uważane za turystyczne, które pełnią też inne funkcje (tzw. ośrodki wielofunkcyjne)" - czytamy.

Jak podkreślono, dynamiczny wzrost liczby wyjazdów turystycznych Polaków sprawił, że "coraz więcej miast czynnikiem rozwoju uczyniło zapewnianie turystom warunków do spędzania wolnego czasu".

Według PIE prawie 1/5 miast turystycznych znajduje się na Dolnym Śląsku, 16 proc. na Pomorzu Zachodnim, 13 proc. w województwie warmińsko-mazurskim, a najmniej w centralnej Polsce. "Miasta turystyczne to przede wszystkim niewielkie ośrodki od nieco ponad 1 tys. do prawie 33 tys. mieszkańców, przy czym w przypadku połowy z nich ich ludność nie przekraczała 5,7 tys. mieszkańców" - wskazuje PIE.

Eksperci PIE podkreślają w analizie, że czynnikami "zdecydowanie pozytywnie wpływającymi na rozwój miast turystycznych" są: wzrost dochodów ludności w Polsce, zwiększanie się liczby Polaków korzystających z wyjazdów turystycznych, a także wzrost liczby przyjeżdżających cudzoziemców, m.in. dzięki promocji turystycznych walorów naszego kraju przez biura podróży.

Reklama

"Zidentyfikowane zagrożenia rozwoju polskich miast turystycznych, takie jak rosnąca liczba wyjazdów Polaków na urlop za granicę, ograniczone środki na promocję miast turystycznych w Polsce czy zmiany klimatu, nie spotęgują słabych stron rozwoju miast turystycznych i nie osłabią ich mocnych stron" - ocenili eksperci Instytutu.

Wśród słabych stron rozwoju miast turystycznych w Polsce, na które wskazuje PIE znalazły się takie czynniki, jak: niedostateczna sieć parkingów i nie zawsze dostosowana struktura obiektów noclegowych do potrzeb turystów, rosnące w sezonie ceny usług turystycznych. "Natomiast mocnymi stronami rozwoju polskich miast turystycznych są: walory środowiska naturalnego i atrakcyjność zabytków, gościnność mieszkańców i profesjonalna kadra turystyczna oraz dynamicznie rozwijająca się baza noclegowa i oferta gastronomiczna" - podkreślono.

Według przytoczonych przez PIE danych GUS, w 2017 r. 59 proc. populacji Polaków powyżej 15. roku życia podróżowało turystycznie w ramach kraju. Był to wynik o 14 pkt. proc. wyższy niż w 2010 r. Największą dynamiką charakteryzowały się wyjazdy krótkie (2-4 dni). Wzrósł też udział wyjeżdżających za granicę.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

>>> Polecamy: Mapa polskiego bezrobocia. W niektórych powiatach bez pracy wciąż jest co czwarty mieszkaniec