Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Moody's Investors Service podniósł rating Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) do Baa2 z perspektywą stabilną, podała spółka.
"Agencja ratingowa Moody's uzasadniła swoją decyzję silną kondycją finansową PGNiG, którą spółka będzie w stanie utrzymać przy realizacji znaczącego programu inwestycyjnego oraz spadających cen gazu" - czytamy w komunikacie.
"Rozwój własnego wydobycia i zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz poprzez dywersyfikację kierunków dostaw i dostawców to filary strategii Spółki. Jest ona dobrze oceniana przez niezależne instytucje finansowe, czego dowodem jest podniesienie ratingu PGNiG do Baa2 przez Moody's" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.
Jak podkreślił Moody's, PGNiG posiada bardzo wysoką elastyczność finansową, która wynika z niewielkiego poziomu zadłużenia w stosunku do generowanych przepływów pieniężnych. Pozwoli to spółce sfinansować inwestycje w segmencie Poszukiwania i Wydobycia oraz rozwój i modernizację sieci dystrybucji gazu. Agencja przewiduje, że wynik finansowy PGNiG może być pod presją wysokich kosztów pozyskania gazu w ramach kontraktu jamalskiego, a zarazem niskich rynkowych cen tego paliwa, które mogą ograniczyć przychody segmentów Poszukiwanie i Wydobycie oraz Obrót i Magazynowanie. Niezależnie od tego, zdaniem Agencji, kondycja finansowa PGNiG jest na tyle dobra, by podnieść rating z Baa3 do Baa2.
"Podwyższenie ratingu jest potwierdzeniem, że ocena kredytowa oraz możliwości finansowe są odpowiednie dla realizacji ambitnego programu inwestycyjnego przy utrzymaniu stabilności finansowej. Obok pozyskania kredytu konsorcjalnego na kwotę 10 mld zł, podwyższenie ratingu jest kolejnym dowodem na to, że nasze podejście do zarządzania PGNiG jest dobrze odbierane przez rynek finansowy" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. finansowych Michał Pietrzyk, także cytowany w komunikacie.
Moody's zaznaczył, że wyższej ocenie sprzyjają również czynniki pozafinansowe: silna pozycja GK PGNiG na krajowym rynku gazu, rozwój portfela własnych zasobów węglowodorów oraz działania na rzecz dywersyfikacji dostaw gazu. Jak wskazuje agencja, te ostatnie działania cieszą się poparciem polskiego rządu, który jest większościowym właścicielem PGNiG.
PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)