Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w I kw. 2019 r. o 7,7% do 56 465 mln euro, zaś import wzrósł o 3,9% r/r do 56 138 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).
"Wartość wyeksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 243 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 241,6 mld zł. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2018 r. eksport towarów zwiększył się o 23,7 mld zł tj. o 10,8%. O wzroście eksportu zadecydowała głównie większa sprzedaż za granicę części samochodowych, głównie akumulatorów elektrycznych i silników benzynowych nowej generacji oraz samochodów dostawczych, komputerów i miedzi. Natomiast import towarów zwiększył się o 15,8 mld zł, tj. o 7% i w dużej części wynikał ze zwiększenia się wartości importowanych części motoryzacyjnych oraz produktów rafinacji ropy naftowej. Dodatkowo znaczny wzrost importu towarów odnotowano w grupie obejmującej odbiorniki telewizyjne oraz nowe samochody osobowe" - czytamy w komentarzu banku centralnego.
Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 1,4 mld zł. W I kwartale 2018 r. saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 6,6 mld zł, podano także.
(ISBnews)