Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze CDA zdecydowali o przeznaczeniu 5,08 mln zł z zysku netto na dywidendę, tj. o wypłacie 0,5 zł na akcję, podała spółka. Walne zgromadzenie zdecydowało także o programie motywacyjnym, którego warunkiem jest osiągnięcie 32 mln zł przychodów w 2019 r. i 39 mln zł w 2022 r.

"ZWZ postanowiło zysk netto osiągnięty w 2018 roku w kwocie 5 386 650,83 zł podzielić w następujący sposób:

- 5 077 322,5 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. 0,5 zł na akcję,

- 309 328,33 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy wyznaczono na 10 lipca 2019 r., a dzień wypłaty dywidendy na 17 lipca 2019 r.

Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło też uchwałę w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2019-2022. Program obejmował będzie emisję nie więcej niż 150 000 warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru tych warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż 150 000 akcji.

"Realizacja programu motywacyjnego, w tym emisja warrantów, uzależniona będzie od osiągnięcia w kolejnych latach obrotowych przychodów ze sprzedaży wykazywanych w rocznych zbadanych jednostkowych sprawozdaniach finansowych na poziomie co najmniej:

- 32 000 000 zł w 2019 roku

- 34 500 000 zł w 2020 roku

- 36 500 000 zł w 2021 roku

- 39 000 000 zł w 2022 roku" - czytamy w odrębnym komunikacie.

CDA S.A. to operator serwisu VoD cda.pl, który znajduje się w TOP20 polskiego internetu z ponad 7,9 mln realnych użytkowników odwiedzających serwis co miesiąc. Spółka zadebiutowała na NewConnect w maju 2019 r.

(ISBnews)