ZUE z najkorzystniejszą ofertą za 50,2 mln zł na prace utrzymaniowe w KrakowieWarszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę, wartą 50,2 mln zł brutto, w postępowaniu przetargowym Zarządu Dróg Miasta Krakowa na zadanie pn. "Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 2019-2022", podała spółka.

"Kryteria oceny ofert stanowią: 1) cena brutto - waga: 60%, 2) liczba posiadanych pojazdów pogotowia technicznego dla czynności przewidzianych w specyfikacji technicznej - waga: 20%, 3) okres obowiązywania gwarancji - waga: 20%. Oferta złożona przez spółkę mieści się w przewidzianym budżecie zamawiającego na przedmiotowe zadanie. Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących o dalszych istotnych etapach ww. postępowania. Jednocześnie spółka przypomina, że w dniu 24 czerwca 2019 r. złożyła najkorzystniejszą ofertę na zadanie stanowiące część torową utrzymania infrastruktury tramwajowej w Krakowie" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji zadania to październik 2019 - wrzesień 2022 r., podano także.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2018 r. miała 833 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)