„Wydajemy kolejne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na Via Carpatia. To już jest trzecie takie zezwolenie. Tym razem chodzi o obwodnicę Janowa Lubelskiego. Jest już wydane, podpisane i wykonawcy mogą przystępować do pracy” – powiedział Czarnek dziennikarzom.

Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczy odcinka o długości ok. 7 km, który stanowić będzie obwodnicę Janowa Lubelskiego. Trasa będzie przebiegała nowym śladem, na terenach gmin Modliborzyce i Janów Lubelski; powstaną m.in. dwa węzły: Janów Lub. Północ i Janów Lub. Południe. Wykonawcą jest firma Mota-Engil Central Europe, a wartość kontraktu to 148,5 mln zł.

Wtorkowa decyzja wojewody to trzecie takie pozwolenie na budowę dotyczące fragmentu S-19 od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie na granicy województw lubelskiego i podkarpackiego. Droga ma powstać do 2021 r.

W ubiegłym tygodniu wojewoda lubelski wydał pozwolenie na budowę 8-kilometrowego odcinka między obwodnicą Janowa Lubelskiego, a węzłem Lasy Janowskie. Koszt tej inwestycji to 183,6 mln zł. Natomiast w maju wojewoda wydał ZRID na budowę 18-kilometrowego odcinka między Kraśnikiem a początkiem obwodnicy Janowa Lubelskiego, która ma kosztować blisko 390 mln zł. Oba te odcinki wybuduje konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w lutym ub. roku. podpisała już także umowy z wykonawcami S19 na odcinku od Lublina do Kraśnika. Inwestycja została podzielona na trzy zadania, o łącznej długości 42 km. Łączny koszt budowy tego fragmentu przyszłej trasy Via Carpatia to ponad 1,1 mld zł.

„Te (odcinki) są akurat na późniejszym etapie prac i decyzje będą wydawane później. W pierwszej kolejności wydaliśmy te dotyczące odcinków Kraśnik - Lasy Janowskie” – zaznaczył Czarnek.

W styczniu ub. roku podpisano natomiast umowę na wykonanie koncepcji programowej dla 24-kilometrowego odcinka S19 z Lublina w kierunku północnym – do Lubartowa. Droga ma tu być poprowadzona w większości nowym śladem, omijając od wschodu miejscowość Niemce. Budowa planowana jest w latach 2020-2024.

W grudniu ub. roku podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla fragmentu Via Carpatii od Lubartowa do granicy województw lubelskiego i mazowieckiego, o długości 81,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej podzielono na trzy części, opracują ją trzy firmy. Ten fragment S19 także ma być budowany w latach 2020-2024.

Via Carpatia w Lubelskiem będzie liczyć w sumie około 200 km. Gotowe jest 35 km trasy ekspresowej, z czego około 15 km to odcinki jednojezdniowe, które będą rozbudowane. Istniejące już odcinki S19 w Lubelskiem to obwodnice Lublina, Kocka i Woli Skromowskiej oraz Międzyrzeca Podlaskiego.

Łączny koszt budowy Via Carpatii na terenie woj. lubelskiego, wraz w wykupem gruntów, szacowany jest na 6,4 mld zł. Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części Polski i stanowić część międzynarodowej trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.