"Zgodnie z umową sprzedaży przedsiębiorstwa 1 oraz umową sprzedaży przedsiębiorstwa 2, przejście tytułu własności przedsiębiorstwa emitenta i przedsiębiorstwa ABC Data Marketing na BidCo oraz na inne spółki z grupy kapitałowej ALSO Holding AG, nastąpi z mocy prawa w dniu 01 lipca 2019 r. o godz. 23.59" – czytamy w komunikacie.

W czerwcu w wezwaniu ALSO Holding i MCI na akcje ABC Data zawarto transakcje zbycia 34,74 mln akcji.

Pod koniec grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding - poprzez podmiot zależny Roseville Investments - oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.