Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Famuru i Hydrotechu, warta maksymalnie 66,89 mln zł netto, została wybrana przez Polską Grupę Górniczą (PGG) w przetargu pt. "Dostawa obudów ścianowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w latach 2019 -2020", w zakresie realizacji zadania nr 2 objętego ww. postępowaniem, podał Famur.
"Zadanie nr 2 obejmuje: Dostawę 177 kompletów nowych sekcji obudowy zmechanizowanej wykonanych według dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego wraz z kompletną hydrauliką sterowniczą, doposażonych w system monitoringu i wizualizacji ciśnień w stojakach dla PGG Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice. W ramach przetargu, w zakresie zadania nr 2, PGG dokonała wyboru oferty złożonej wspólnie przez emitenta (jako lidera konsorcjum) oraz Hydrotech S.A. z siedzibą w Rybniku (jako uczestnika konsorcjum). Maksymalna wartość wynagrodzenia za wykonanie wskazanego wyżej zadania nr 2 może wynieść 66 888 129,69 zł netto" - czytamy w komunikacie.
Termin realizacji wynosi do 24 tygodni od dnia wystawienia zamówienia dla każdego z zadań, podano także.
Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 229 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)