Karski zajmował to stanowisko także w poprzedniej kadencji PE.