Rada nadzorcza JSW ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa


Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Jastrzębskiej Społki Węglowej (JSW) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa X kadencji zarządu, podała spółka.
"Pisemne zgłoszenia kandydatów / kandydatek należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 11.07.2019 r. do godz. 10.00" - czytamy w ogłoszeniu.
Wczoraj RN powołała pięcioosobowy zarząd JSW i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Rafałowi Pasiece - powołanemu na stanowisko wiceprezesa ds. handlu - do dnia powołania prezesa.
Wcześniej walne zgromadzenie JSW nie udzieliło absolutorium byłemu już prezesowi Danielowi Ozonowi, który został odwołany ze składu zarządu JSW 11 czerwca br.
W okresie od 28 maja do czasu walnego zgromadzenia obowiązki prezesa JSW pełnił Robert Małłek.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. Miała 9,81 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 roku.
(ISBnews)