Świadczenie z programu "Dobry start" jest przyznawane w wysokości 300 zł i przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat.

Jak przekazało Centrum Informacyjne Rządu, projekt rozporządzenia, który we wtorek przyjęła Rada Ministrów przewiduje dwie zmiany w obecnym funkcjonowaniu programu.

Pierwsza to umożliwienie ubiegania się oświadczenie uczniom szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Autorzy projektu chcą tym samym objąć świadczeniem wszystkich uczniów, bez względu na typ szkoły.

Projekt wprowadza także możliwość ubiegania się o świadczenie za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wnioski o tzw. wyprawkę szkolną, obok drogi tradycyjnej, można składać drogą elektroniczną przez kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia.

Zgodnie z projektem zmiany wejdą w życie od 1 sierpnia 2019 r.