Przedstawiając reguły nowej edycji programu, PKN Orlen podał, iż organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów dla swych regionów do 9 września.

"Granty w wysokości 4 tys., 7,5 tys., 10 tys. i 15 tys. zł Fundacja „Orlen – Dar Serca” przyzna na realizację projektów związanych z ekologią, sportem, promocją zdrowego trybu życia, przeciwdziałaniem wykluczeniu, bezpieczeństwem, edukacją, zachowaniem dziedzictwa historycznego oraz kulturą i sztuką” – wyjaśnił PKN Orlen. Jak dodał, o wsparcie mogą wnioskować organizacje pozarządowe, a także szkoły, przedszkola, biblioteki i instytucje kultury.

„Pierwsza edycja programu pokazała nam, ile wartościowych inicjatyw społecznych realizowanych jest w Polsce każdego dnia. Poznaliśmy wiele niebanalnych projektów i spotkaliśmy niezwykłych lokalnych liderów, ludzi zaangażowanych, z ponadprzeciętną motywacją i pomysłami, jak zmieniać swoje otoczenie na lepsze. PKN Orlen wspólnie z Fundacją »Orlen – Dar Serca« dołoży wszelkich starań, by pomóc im te pomysły zrealizować” – powiedziała dyrektor biura relacji z otoczeniem płockiego koncernu Agata Górnicka.

Reklama

PKN Orlen zaznaczył, iż w obecnej edycji programu najlepsze inicjatywy spośród zgłoszonych projektów wybierze specjalna komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Fundacji „Orlen – Dar Serca” oraz samej spółki.

„Szansę na zdobycie grantu będą miały przede wszystkim projekty wyróżniające się oryginalnością, które w największym stopniu przyczynią się do wprowadzenia pozytywnych zmian w lokalnym otoczeniu i zaktywizują mieszkańców do wspólnego działania” – podkreślił płocki koncern. Dodał, iż zwycięskie projekty trzeba będzie zrealizować w terminie od 1 października 2019 r. do 14 czerwca 2020 r.

PKN Orlen zapowiedział, że obecnej odsłonie programu „Moje Miejsce na Ziemi” towarzyszyło będzie 50 spotkań na stacjach paliw tej spółki w całej Polsce, podczas których „mieszkańcy będą mogli bliżej poznać zasady udziału w projekcie, skonsultować swoje pomysły z ekspertami, a także wziąć udział w wielu atrakcjach przygotowanych przez Fundację”.

Jak zauważył płocki koncern, pierwsza edycja programu „cieszyła się ogromnym zainteresowaniem”. „Zaledwie w ciągu dwóch tygodni złożonych zostało ponad 1000 wniosków. Finansowym wsparciem objęto blisko 300 projektów” – wyliczyła spółka. Według niej, „program zebrał również bardzo pozytywne opinie wśród lokalnych społeczności, które doceniły m.in. prosty i przyjazny formularz wniosku, brak konieczności posiadania wkładu własnego oraz szeroki zakres tematów, których dotyczyć może projekt”.

PKN Orlen zwrócił uwagę, iż wspólnie z Fundacją „Orlen – Dar Serca” od wielu lat wspiera społeczności lokalne na terenie całej Polski, np. realizuje program pomocy strażom pożarnym. „W ubiegłym roku 360 jednostek otrzymało rekordowe w historii programu dofinansowanie – łącznie ponad 2 mln zł” – podał płocki koncern.

Wspomniał przy tym, iż jego fundacja pomaga również dzieciom z rodzinnych domów dziecka, organizując m.in. wakacje nad polskim morzem oraz wspiera uzdolnioną młodzież w edukacji poprzez projekty stypendialne, w tym dla studentów - program BONA FIDE, a także stypendia specjalne, jak „Stypendium dla Rodaka” dla studentów pochodzących z kresów wschodnich, a mających polskie korzenie.

Jak poinformował PKN Orlen, szczegóły programu „Moje Miejsce na Ziemi” dostępne są na stronie: http://www.orlendarserca.pl/.

>>> Czytaj też: Wsparcie dla mniejszych źródeł energii wyniesie 36,3 mld zł do 2028 r.