LW Bogdanka miała wstępnie 187,69 mln zł zysku netto w I półroczu


Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka miał 1,098 mld zł przychodów, 421,78 mln zł EBITDA i 187,69 mln zł zysku netto w I półroczu, według wstępnych danych, podała spółka.
„Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za IH 2019:
Przychody ze sprzedaży netto: 1 098 336 tys. zł
EBITDA: 421 778 tys. zł
EBIT: 229 177 tys. zł
Zysk netto: 187 692 tys. zł
Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 4 825 tys. ton, a sprzedaż 4 770 tys. ton" - czytamy w komunikacie.
W drugim kwartale nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki, podano także.
„Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwsze półrocze 2019 roku, którego publikację zaplanowano na 30 sierpnia 2019 roku" - czytamy dalej.
LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)