Redan wydłużył termin spłaty obligacji serii F i zmienił harmonogram spłatWarszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Redan zawarł z właścicielem wszystkich obligacji serii F spółki porozumienie w sprawie wydłużenia terminu spłaty do 10 sierpnia 2021 r. i zmiany harmonogramu wykupu częściowego, wynika z komunikatu spółki.

"Zawarł z obligatariuszem posiadającym wszystkie obligacje porozumienie w sprawie zmiany WEO, które jest skuteczne od dnia 17 lipca 2019 r.

Zmiany WEO dotyczą:

1) wydłużenia terminu ostatecznego wykupu obligacji na dzień 10 sierpnia 2021 r.

2) zmiany harmonogramu wykupu częściowego (amortyzacji) obligacji w ten sposób, że:

a) w 2019 r. emitent będzie wykupował po 100 obligacji co miesiąc

b) w I kwartale 2020 r. emitent będzie wykupował po 50 obligacji co miesiąc;

c) począwszy od kwietnia 2020 r. do końca 2020 r. emitent będzie wykupował po 300 obligacji co miesiąc;

d) w I kwartale 2021 r. emitent będzie wykupował po 150 obligacji co miesiąc;

e) począwszy od kwietnia 2021 r. emitent będzie wykupował po 300 obligacji co miesiąc.

3) modyfikacji wskaźników finansowych do realizacji których emitent jest zobowiązany; niedotrzymanie tego zobowiązania stanowi podstawę do prawa do żądania wcześniejszego wykupu obligacji" - wymieniono w komunikacie.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

(ISBnews)