„Prace nad przeglądem rozpoczęły się jeszcze w 2011 r., teraz następuje jego finalizacja” – powiedział Uładzimir Kawalenka, naczelnik zarządu delimitacji i demarkacji w Białoruskim Państwowym Komitecie Granicznym (GPK).

Stronę polską reprezentował płk Dariusz Górecki z Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

„Znaczenie tych dokumentów jest takie, że jest to pierwszy przegląd granicy z Białorusią jako z niepodległym państwem” – podkreślił Górecki. Poprzednie dokumentacje, jak dodał, pochodzą jeszcze z czasów ZSRR.

Kontrolę przebiegu granicy przeprowadzała polsko-białoruska komisja powołana w 2011 r. Oprócz tego, że potwierdzono przebieg i długość granicy, dokonano zmiany numeracji znaków granicznych.

„Dopiero ta komisja wprowadziła numerację znaków odrębną dla obu państw, dotychczas korzystano z numeracji dla granicy z ZSRR” – wyjaśnił Górecki.

Z ustaleń specjalistów komisji granicznej wynika, że przebieg granicy nie uległ zmianie. Granica między Polską a Białorusią liczy niecałe 428 km, z czego odcinek wodny ma 241,8 km, a lądowy – 186,1 km.

Demarkacja granicy była przeprowadzona w latach 1946-1947. W latach 1962, a następnie 1978-1979 przeprowadzone były kolejne kontrole przebiegu granicy na odcinkach wodnych – poinformował w komunikacie GPK.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)