ZM Ropczyce zmodyfikowały cele budżetowe w programie motywacyjnym na 2019Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Zakładów Magnezytowych Ropczyce zmodyfikowała cele budżetowe programu motywacyjnego na 2019 rok, podała spółka.

Rada nadzorcza ustaliła następujące cele budżetowe:jeżeli: EBITT / (0,85*EBITB) ≥ 1 i ZNT / (0,85*ZNB) ≥ 1


to: 1 ≤ (EBITT/EBITB)*0,7 + (ZNT/ZNB) * 0,3 ≤ 1,15


gdzie:


EBITT - zysk operacyjny osiągnięty w 2019 roku;


EBITB - zysk operacyjny przyjęty w budżecie na 2019 rok;


ZNT - zysk netto osiągnięty w 2019 roku;


ZNB - zysk netto przyjęty w budżecie na 2019 rok.


Jednocześnie rada uchyliła wcześniejszą uchwałę w tym zakresie z dnia 17 lipca 2019 roku w całości.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wysniosły 363,59 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)