KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Exol dot. programu emisji 1 mln obligacji


Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Exol, dotyczący czwartego programu emisji 1 000 000 obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda, podała KNF.
"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekty emisyjne: [...] PCC Exol z siedzibą w Brzegu Dolnym, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100 000 000 zł (oferującym jest Dom Maklerski BDM z siedzibą w Bielsku-Białej)" - czytamy w komunikacie.
PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PCC Exol sięgnęły 636 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)