Energa-Obrót zawarła ugody z farmami stanowiącymi łącznie ok. 43% mocy pozwanychWarszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Energa-Obrót - spółka zależna Energi - oraz jedna z 22 pozwanych przez Energa-Obrót farm wiatrowych, w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała spółka. Łączna moc obiektów, co do których dotychczas zawarto ugody, stanowi około 43% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych.

"Strony ugody uznały współpracę na podstawie umowy kwestionowanej przez Energa-Obrót za definitywnie zakończoną" - czytamy w komunikacie.

Warunki, na jakich zawarto ugodę, są satysfakcjonujące dla Energa-Obrót i nie wpływają istotnie na jej wynik finansowy, podano także.

"Jest to piąta ugoda zawarta przez Energa-Obrót z pozwanymi farmami wiatrowymi. Łączna moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody, stanowi około 43% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych" - czytamy dalej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)