Unified Factory prognozuje 6,2 mln zł straty netto w 2019 r. po aktualizacjiWarszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Unified Factory w restrukturyzacji po dokonaniu bieżącej analizy sytuacji spółki, w tym w szczególności wstępnych wyników sprzedaży w I poł. 2019 roku, dokonał aktualizacji prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2019 rok, podała spółka. Zgodnie z nową prognozą, skonsolidowana strata netto wynosi 6,2 mln zł (planowano: 2,76 mln zł straty).

"1. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 9 961 tys. zł (planowano: 13 422 tys. zł)

2. Skonsolidowany wskaźnik EBITDA: 1 692 tys. zł (planowano: 488 tys. zł)

3. Skonsolidowana strata netto: 6 205 tys. zł (planowano: 2 763 tys. zł)" - czytamy w komunikacie.

Jako uzasadnienie aktualizacji prognozy finansowej na 2019 rok podano znacząco niższą od prognozowanej za pierwsze półrocze 2019 roku sprzedaż systemu Customer Service Automation. Jest to spowodowane wolniejszą niż zakładano realizacją umów z Netią, wynikającą z opóźnień w składaniu kolejnych zleceń zarówno na produkt UF Easy jak i UF Pro. Ponadto trwający kryzys wizerunkowy spółki wpływa na wydłużony - w stosunku do założeń - okres zawierania nowych kontraktów. Jako podmiot znajdujący się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego bez zawartego układu z wierzycielami, spółka - mimo wstępnego zainteresowania swoimi rozwiązaniami wielu klientów - wzbudza niepewność dotyczącą zapewnienia terminowej realizacji wdrożeń oraz utrzymania systemu w przyszłości. Powoduje to konieczność korekty zakładanych przychodów, poziomu EBITDA oraz powiększenia straty netto na koniec 2019 roku mimo systematycznego obniżania bieżących kosztów działalności (na koniec czerwca wynosiły one poniżej 500 tys. zł), podano również.

"Prognozy opublikowane w dniu 11 stycznia 2019 roku zostały przygotowane w oparciu o założenie kapitałowego zaangażowania inwestora w spółkę, w szczególności w zakresie dokapitalizowania bieżącej działalności spółki lub finansowania realizacji kontraktów wdrożeniowych. Zakładany poziom zaangażowania inwestora w spółkę był szacowany na kwotę pomiędzy 2 500 tys. zł a 5 000 tys. zł. Wpłata środków do spółki (przynajmniej częściowa) miała nastąpić w trakcie bieżącego roku obrotowego z możliwością przesunięcia części inwestycji na rok kolejny w zależności od wyników negocjacji oraz wielkości środków przeznaczonych na zwiększenie skali działalności spółki oraz rozwój platformy Customer Service Automation. Na dzień publikacji wcześniejszej prognozy tj. na dzień 11 stycznia 2019 roku, inwestor nie wykluczał wyższego zaangażowania kapitałowego w spółkę w kolejnych latach, o ile byłoby to ekonomicznie uzasadnione oraz służyło zwiększeniu wartości spółki" - czytamy dalej.

Do dnia publikacji raportu spółka nie otrzymała żadnych środków finansowych od inwestora. Zarząd spółki informował wielokrotnie, iż fundamentalnym warunkiem kapitałowego zaangażowania inwestora w spółkę było w pierwszej kolejności zawarcie układu z obligatariuszami w trakcie toczącego się przyspieszonego postępowania układowego na warunkach, które będą do zaakceptowania przez inwestora. Do chwili obecnej układ nie został zawarty i na obecnym etapie trudno określić zarówno możliwy termin głosowania w tej sprawie, jak i ostateczny kształt propozycji układowych. W ocenie zarządu spółki, struktura zaproponowanych warunków układu z obligatariuszami odzwierciedla standardy rynkowe (częściowa spłata, częściowa konwersja i częściowe umorzenie), a warunki układu przedstawione przez zarząd spółki były, przy założeniu pozyskania zewnętrznego finansowania w zaplanowanym terminie, wykonalne i pozwalające na pozyskanie dodatkowych środków finansowych na ten cel, podsumowano.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)