Rada nadzorcza Grupy Lotos rozpoczyna rozmowy z kandydatami na wiceprezesówWarszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Lotos rozpoczyna 24 lipca rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowiska wiceprezesa ds. finansowych oraz wiceprezesa ds. inwestycji i innowacji, w ramach trwającego postępowania kwalifikacyjnego na dwa stanowiska w zarządzie spółki X wspólnej kadencji, wynika z treści ogłoszenia spółki.

Kandydaci na oba stanowiska muszą posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia i co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych. Dodatkowo powinni posiadać wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa Lotos, znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku (preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego), umiejętności organizatorskie, komunikacyjne oraz pracy w złożonych zespołach menedżerskich, czytamy w ogłoszeniu.

Ponadto kandydaci powinni posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, a także specjalistyczną wiedzę o działalności spółki w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje, podano również.

Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów w ramach postępowania kwalifikacyjnego upłynął 22 lipca.

"Kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 24 lipca 2019 r. w biurze spółki w Warszawie" - czytamy w ogłoszeniu.

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą m.in. kierunki strategii rozwoju grupy kapitałowej spółki zaprezentowane przez kandydata.

Dodatkowo przedmiotem rozmowy z kandydatami na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych będzie ocena wiedzy w zakresie finansów, rachunkowości, kontrolingu i sprawozdawczości, a wiceprezesa ds. inwestycji i innowacji ocena wiedzy w zakresie zarządzania projektami i prowadzenia procesów inwestycyjnych, a także organizacji badań i rozwoju projektów o charakterze innowacyjnym, podsumowano.

11 lipca br. rada nadzorcza Grupy Lotos odwołała dotychczasowych wiceprezesów spółki ds. finansowych oraz ds. inwestycji i innowacji, Roberta Sobków i Patryka Demskiego.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)