Komisja Europejska wyjaśniła, że podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Węgrom w związku z "przepisami, które penalizują wspieranie wniosków o azyl oraz wprowadzają kolejne ograniczenia prawa do ubiegania się o azyl".

Komisja podjęła również decyzję wszczęciu wobec Węgier procedury naruszenia prawa unijnego "w związku z niedostarczaniem żywności dla osób oczekujących na powrót, zatrzymanych w węgierskich strefach tranzytowych na granicy z Serbią". (PAP)